Kelionės pirkimo sąlygos

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

Dėmesio: Šios įsigijimo sąlygos taikomos per www.jnd.lt parduodamoms kelionėms.

Turistas supranta, kad kelionė yra sudaryta iš kelių paslaugų, kurias parduoda skirtingos įmonės, todėl ši kelionė nėra draudžiamos kelionių organizatoriaus draudimu ir sąskaitas faktūras už kiekvieną paslaugą jis gaus atskirai iš skirtingų įmonių. Iškilus problemoms ar esant pretenzijoms, turistas turi kreiptis į kiekvienos paslaugos teikėją atskirai arba rašyti info@jnd.lt ir gaus tikslią informaciją, kur ir kada kreiptis.

1.2. Apgyvendinimo pardavimas

Turistas supranta, kad pasirinkęs šią kelionę apgyvendinimą jis perka iš UAB „JND”

1.3. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

1.4. Kelionės sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta turizmo paslaugų teikimo sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują turizmo paslaugų teikimo sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują turizmo paslaugų teikimo sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą turizmo paslaugų teikimo sutartį.

2. PASLAUGŲ PARDAVĖJAI ĮSIPAREIGOJA

2.1. Asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jeigu turistas davė sutikimą, pateikti duomenys gali būti saugomi.

3. TURISTAS ĮSIPAREIGOJA

3.1. Laiku sumokėti už kelionę skelbiamuose pasiūlymuose nustatoma apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas.

3.2. Turistas įsipareigoja pateikti tikrus ir tikslius asmens bei kitus kelionei rezervuoti reikalingus duomenis. Paslaugų pardavėjai turi teisę reikalauti papildomo mokesčio už turisto neteisingai pateiktų duomenų koregavimą ar keitimą.

3.3. Laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų.

3.4. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus.

3.5. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.

3.6. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra vykdoma tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. Šios sąlygos taikomos ir galioja visiems turistams, vykstantiems į kelionę.

4. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

4.1. Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina ir viešbučio kaina nėra grąžinama.

5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

5.1. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti skrydžių bendrovės nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės, kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal skrydžių bendrovės taisykles).

X
Užklausos forma
Užpildžius formą, su Jumis susisieksime dėl patvirtinimo.*