ES Projektai

E. komercijos modelio diegimas UAB „JND“

UAB „JND“ teikia automobilių, mikroautobusų ir autobusų nuomos bei kelionių organizavimo paslaugas išvysktamasis ir atvykstamais turizmas Lietuvoje ir Europoje. Įmonė siekdama padidinti įmonės pajamas ir pelningumą, vykdo projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „JND“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninio plėtros fondo projektui įgyvendinti skirta 44.008,12 Eur. Visa projekto vertė – 58.677,50 Eur.

Įgyvendinant projektą bus sukurta el. paslaugų (prekybos/parduotuvės) su virtualiu asistentu automatizuotų užsakymų sistemos, klientų sistemos projektas. Projektas pradėtas 2022 m. kovo 30 d. ir bus įgyvendintas iki 2023 m. kovo 30 d.

Projekto įgyvendinimas automatizuos UAB “JND” užsakymų, pardavimų sandorius. E. komercijos sistema apims ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir tik virtualioje aplinkoje galimus verslo modelius.
Elektroniniu būdu asmenys ir įmonės sudarys bei palaikys verslo santykius tarptautiniu ir nacionaliniu mastu: užsakys, pirks, parduos, teiks paslaugas, konsultuos ir vykdys kitus susitarimus, dalykiškai bendradarbiaus. Ši interneto priemonė sujungs ir padidins įmonės verslo procesų efektyvumą.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės potencialas, produktyvumas bei pardavimų apimtys didins įmonės pajamas ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi bei plėtros būtina sąlyga. Projekto pagalba bus formuojamas ilgalaikis įmonės žinomumas bei pridedamoji vertė, kuri turės tiesioginės įtakos įmonės konkurencingumui ir įsitvirtinimui Lietuvos ir Europos rinkose ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo.

„Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė“

X
Užklausos forma